Home » กิจกรรม

กิจกรรม

โครงการไร่นาสวนผสม ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง

ไร่นาสวนผสม

นุชฟอร์ไลฟ์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งนำนุชฟอร์ไลฟ์ไปใช้กับพืชหลากหลายชนิด โดยมีนายโกวิท​ สุทธิพงษ์​วิจิตร​ ผู้​อำนวยการโรงเรียน​เทศบาล​2​ สาธิต​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​เพชร​บูรณ์ ผู้จัดทำโครงการไร่นาสวนผสม(ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9) โดยจัดเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงประจำเทศบาลเมืองตะพานหิน ทุกคนในชุมชนสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ และฝึกทักษะให้แก่นักเรียน บริษัทนุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มาศึกษาดูงานกิจกรรมและให้การสนับสนุบโครงการไรน่าสวนผสมซึ่งได้มอบผลิตภัณฑ์การเกษตรนุชฟอร์ไลฟ์ไปใช้ในการทำการเกษตรมานานกว่า 5 ปี #โครงการไร่นาสวนผสม #นุชฟอร์ไลฟ์

Read More »

นุชฟอร์ไลฟ์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมลูกค้าปลูกมะลิจังหวัดกำแพงเพชร

07_resize

นุชฟอร์ไลฟ์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมลูกค้าที่บ้านกล้วย ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร   ได้พบกับคุณสมคิด ยางสูง  ลูกค้าของบริษัทนุชฟอร์ไลฟ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลฟ์ ซึ่งประกอบอาชีพปลูกมะลิ และประสบความสำเร็จกับการปลูกมะลิ ในครั้งนี้ได้ให้เทคนิคหลายๆอย่างในการปลูกมะลิฝากเป็นความรู้กับเกษตรกรท่านอื่น ทีมงานนุชฟอร์ไลฟ์ขอขอบคุณคุณสมคิด ขำคง เป็นอย่างมาก ที่แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับทีมงานเราและเราก็จะแบ่งปันประสบการณ์นี้ให้แก่เกษตรทุกท่านค่ะ. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของบริษัทนุชฟอร์ไลฟ์ฯ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยไร้สารตกค้าง ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต คุณภาพไม่เปลี่ยนแปลงอยู่คู่เกษตรกรไทยมากว่า 10 ปี ชมคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=2kKMlYCJCIs&t=439s

Read More »

นุชฟอร์ไลฟ์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมลูกค้านาข้าวจังหวัดพิษณุโลก

S__614422

นุชฟอร์ไลฟ์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมลูกค้าที่บ้านคลองขอน หมู่3 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2562 ได้พบกับคุณจันทร์แรม ชูใจเกิด  ลูกค้าประจำของบริษัทนุชฟอร์ไลฟ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลฟ์มานานกว่า 8 ปี ซึ่งประกอบอาชีพทำนา และประสบความสำเร็จกับการทำนาข้าว ในครั้งนี้ได้ให้เทคนิคหลายๆอย่างในการทำนาข้าวฝากเป็นความรู้กับเกษตรกรท่านอื่น ทีมงานนุชฟอร์ไลฟ์ขอขอบคุณคุณจันทร์แรม ชูใจเกิด เป็นอย่างมาก ที่แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับทีมงานเราและเราก็จะแบ่งปันประสบการณ์นี้ให้แก่เกษตรทุกท่านค่ะ. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของบริษัทนุชฟอร์ไลฟ์ฯ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยไร้สารตกค้าง ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต คุณภาพไม่เปลี่ยนแปลงอยู่คู่เกษตรกรไทยมากว่า 10 ปี

Read More »

นุชฟอร์ไลฟ์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมลูกค้าที่จังหวัดนครสวรรค์

IMG_5598

นุชฟอร์ไลฟ์ ลงพื้นที่เยี่ยมลูกค้าที่บ้านนกคลาน ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์   วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ได้พบกับคุณสุมิตร-ชลดา ตุรัส สองสามี ภรรยา ลูกค้าประจำของบริษัทนุชฟอร์ไลฟ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลฟ์มานานกว่า 6 ปี ซึ่งประกอบอาชีพทำนาและปลูกแตงร้านขายหลังการทำนา ซึ่งประสบความสำเร็จกับการปลูกแตงร้าน  เพราะความใส่ใจ ดูแล เข้าใจในรายละเอียด และมีประสบการณ์การทำแตงมากว่า 10 ปี  และในครั้งนี้ได้ให้เทคนิคหลายๆอย่างในการปลูกแตงร้านฝากเป็นความรู้กับเกษตรกรท่านอื่น ทีมงานนุชฟอร์ไลฟ์ขอขอบคุณครอบครัวคุณสุมิตร-ชลดา ตุรัส มากค่ะ ที่แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับทีมงานเราและเราก็จะแบ่งปันประสบการณ์นี้ให้แก่เกษตรทุกท่านค่ะ.

Read More »

วันพืชมงคล 2562

วันพืชมงคล

๙ พฤษภาคม 62วันพืชมงคล #พระโคเสี่ยงทาย พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง • กินข้าว พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี • กินน้ำและหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบรูณ์ดี • พระยาแรกนาหยิบเสี่ยงทาย ผ้านุ่ง ๕ คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒    

Read More »

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พนักงานนุชฟอร์ไลฟ์ 2562

05-1-036

บริษัทนุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า 2561 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ สวนมะนาวนุชฟอร์ไลฟ์และจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2562 นอกสถานที่ ณ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 5-6 มกราคม 2562 ขอให้สุขทุกวาร กาลสมัย ขอสุขะพลานามัย สมสุขศรี เจริญลาภยศลือไกล ชัยทวี แลครอบครัวมั่งมี ทวีเจริญ สวัสดีปีใหม่ 2562 (ปีหมู)

Read More »

ร่วมงานมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการ 2561 มทร.ล้านนา พิษณุโลก

มุติตาจิต61

วันที่ 24 กันยายน 2561 คุณธัญพร แดงรอด ประธานกรรมการบริษัทนุชฟอร์ไลฟ์ฯ ได้เข้าร่วม งานแสดงมุทิตาจิต “จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมี ผศ.พรรณี นุกูลคาม ผศ.สุภวรรณ พันธุ์จันทร์  ผศ.พัชราภรณ์ บัวเปรม อาจารย์นิภาภรณ์ อนะวัชกุล นายบุญสม ยอดเพชร และนายสมจิตร ประภาหาร ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

Read More »

นุชฟอร์ไลฟ์ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา มูลนิธิ พลเอก พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ครบรอบปีที่ 23

วันคล้ายวันสถาปนา

คุณธัญพร  แดงรอด  ประธานกรรมการบริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา มูลนิธิ พลเอก พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ครบรอบปีที่ 23 และวันคล้ายวันเกิดของท่านพลเอก พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อายุครบ 7 รอบ ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

Read More »

ทำบุญก้าวสู่ปีที่ 9 ปี บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ครบรอบ 8ปี ก้าวสู่ปีที่ 9

ประธานกรรมการบริษัท คุณธัญพร แดงรอด และพนักงานพร้อมสมาชิก ร่วมทำบุญก้าวสู่ปีที่ 9 ปี บริษัทนุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

Read More »

ร่วมงานมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการ 2560 มทร.ล้านนา พิษณุโลก

21765786_1612049502189267_7651843776613468958_o

วันที่ 23 กันยายน 2560 คุณธัญพร แดงรอด ประธานกรรมการบริษัทนุชฟอร์ไลฟ์ฯ ได้เข้าร่วม งานแสดงมุทิตาจิต “จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมี ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล ผศ.วีระพัฒน์ กรุยรุ่งโรจน์ ผศ.ดารารัตน์ แก้ววานิช ผศ.อรพิน แก้วมั่น และ อาจารย์อภิชาต โคกทอง ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ร่วมงานครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ และ คุณสำเนาว์ พุกลออ นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง กล่าวแสดงมุทิตาจิต ซึ่งมีคณาจารย์อาวุโส อาจารย์ พนักงานและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก,น่าน และเชียงใหม่ ร่วมงาน

Read More »

นุชฟอร์ไลฟ์ร่วมปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

pic8-0000

บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดยคุณธัญพร แดงรอด ประธานกรรมการบรัษัท และพนักงาน ร่วมกันปลูกดาวเรือง หรือ ดอกไม้ที่มีสีเหลือง เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทัน ช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

Read More »

ทำบุญก้าวสู่ปีที่ 8 ปี บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

pic-0000

ประธานกรรมการบริษัท คุณธัญพร แดงรอด และพนักงานพร้อมสมาชิก ร่วมทำบุญก้าวสู่ปีที่ 8 ปี บริษัทนุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

Read More »

มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดี งานพิธีบวงสรวงพระพิรุณ งานไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

049

งานพิธีบวงสรวงพระพิรุณ งานไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยนางสาวกัญญาวีร์ เณรตาก้อง เป็นตัวแทนคุณธัญพร แดงรอด ประธานบริษัทนุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดี ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

Read More »

นุชฟอร์ไลฟ์จัดเต็มความรู้สินค้าเกษตรปลอดภัย จัดสัมมนาตัวแทนพร้อมล่องแพแวะเที่ยวชิวๆ

IMG_7488

วันที่ 5-7 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยคุณธัญพร  แดงรอด ประธานกรรมการ ร่วมกับ ดร.วรชาติ ดุลยเสถียร ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์เกษตรนุชฟอร์ไลฟ์ ที่ปรึกษา และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาจัดเต็ม อัพเดทความรู้เกี่ยวกับ นวัตกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และการปรับใช้อย่างได้ผล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ใช้สินค้า ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเข้าช่วย และทำการเกษตรแบบมีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง ซึ่งคาดว่า จะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น แก่ผู้ใช้สินค้าเกษตรนุชฟอร์ไลฟ์ทั่วประเทศ รวมทั้งตัวแทนจำหน่าย ยังสามารถให้ความรู้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสัมมนาครั้งนี้ ยังได้จัดท่องเที่ยวผ่อนคลาย มีกิจกรรมล่องแพ สังสรรค์ ท่องเที่ยว สะพานข้ามแม่น้ำแคว ผู้เขาสัมมนาต่างประทับใจในบรรยากาศ และการต้อนรับของ ดร.วรชาติ ที่ ศูนย์อบรม จ.กาญจนบุรี

Read More »

นุชฟอร์ไลฟ์ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ กับ มทร.ล้านนา “สมโภชน์พระพุทธชินราช ๖๖๐ ปี”

IMG_5279

คุณธัญพร  แดงรอด ประธานกรรมการ บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อธิการบดี รองอธิการบดี และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชขมงคลล้านนา ร่วมบันทึกประวัติศาตร์ สมโภชน์พระพุทธชินราช ๖๖๐ ปี โดยเริ่มเดินขบวนตั้งแต่ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ไปจนถึง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) วันที่ 28 เม.ย. 60 มีประชาชนชาวพิษณุโลก ร่วมรำถวายหลวงพ่อพระพุทธชินราช เป็นจำนวนมาก  ประมวลภาพบรรยากาศงานสมโภชน์พระพุทธชินราช 660 ปี ถ่ายทอดสดสามารถคลิ๊กชมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง https://www.facebook.com/pitlokjudtem/videos/508689646188731/

Read More »

นุชฟอร์ไลฟ์ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส มทร.ล้านนาพิษณุโลก

IMG_4602

คุณธัญพร  แดงรอด  ประธานกรรมการบริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ ร่วมกิจกรรม รดน้ำดำหัว คณาจารย์ และบุคลากรอาวุโส ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ในวันที่ 21 เม.ย. 60 โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

Read More »

นุชฟอร์ไลฟ์ผุดโครงการสาธิตสวนมะนาววงบ่อปลอดภัย ด้วยระบบน้ำอัตโนมัติ และร่วมรดน้ำดำหัวขอพรในโอกาสปีใหม่ไทย

000002

บริษัท นุฃฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยคุณธัญพร  แดงรอด ประธานกรรมการ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผุดโครงการเพื่อสังคม “โครงการสาธิตสวนมะนาววงบ่อปลอดภัย ด้วยระบบน้ำอัตโนมัติ” เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้การทำการเกษตร โดยใช้ความรู้ และนวัตกรรม ทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำการเกษตร โดยใช้ระบบน้ำอัตโนมัติที่สามารถตั้งเวลาการให้น้ำได้ตามต้องการ และมีขั้นตอนดูแลการปลูกแบบปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง ที่ดูแลโดยเกษตรกรมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จในการปลูกมะนาว เพื่อดำเนินการทำมาตรฐานให้มีคุณภาพระดับส่งออก โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ คือ ท่าน พลเอก ดร.ศิริ  ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน และอื่นๆ และประธานที่ปรึกษา บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง วงษ์พาณิชย์กรุ๊ป สมาคมสื่อท้องถิ่น โดย สิบตรี ดร.กริช พลเดชวิสัย สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง (มทร.ล้านนาพิษณุโลก) กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย สมาคมสื่อท้องถิ่น ...

Read More »

เยี่ยมเยี่ยนสมาชิกและชมแปลงกะหล่ำดอก จ.ราชบุรี

040

วันที่ 6 เมษายน 2560 ประธานกรรมการ บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณธัญพร แดงรอด ออกลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนสมาชิกตัวแทน และชมแปลงกะหล่ำดอก ของคุณนก อ.เมือง จ.ราชบุรี หลังจากใช้สินค้าเกษตรนุชฟอร์ไลฟ์ต่อเนื่องมามากกว่า 2 ปี แล้วได้ผลผลิตดีมาโดยตลอด ลดปัญหาการเกิดโรคพืช ต้นสวย ดอกสมบูรณ์ ได้น้ำหนัก แม้สภาพอากาศจะร้อนอบอ้าว ได้ราคาดี จึงประทับใจที่ใช้แล้วประหยัด ลดต้นทุนลงได้เยอะ จึงได้แนะนำ สินค้าเกษตรนุชฟอร์ไลฟ์ให้คนในพื้นที่ได้ใช้ด้วย เพื่อจะได้ผลผลิตดีเหมือนกัน โดยมีคุณนิด(พิรีสิริ กัญจนคิรีวงศ์) โมบายช็อป อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

Read More »

เยี่ยมสวนองุ่นพี่แมว แห่งที่ 2 (หลังใช้ต่อเนื่องมากกว่า 6 ปี) ที่ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

00088

วันที่ 5 เม.ย. 60 คุญธัญพร  แดงรอด ประธานกรรมการ บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และสมาชิกตัวแทน คุณนิด (พิรีศิริ กัญจนคิรีวงศ์) เยี่ยมสวนองุ่น ดูผลงานสวนองุ่นแห่งที่ 2 ของพี่แมว (ดำรงค์ นิมิตกอบลาภ) ที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ที่ได้ผลผลิตดีต่อเนื่อง  หลังใช้สินค้าเกษตรนุชฟอร์ไลฟ์ มามากกว่า 6 ปี โดยมี คุณหญิง (ฉัตรกมล ทองนวล) และ เฮียกุ่ย (ธนวัฒน์ สุมนัส) ซึ่งเป็นญาติของพี่แมว ดูแลการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด

Read More »

นุชฟอร์ไฟล์จัดสัมมาความรู้เกษตรปลอดภัย และการพัฒนาธุรกิจตัวแทนฯ สู่ความเป็นเลิศ

ปก2

บริษัท นุชฟอรไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยคุณธัญพร แดงรอด ประธานกรรมการฯ จัดสัมมนาความรู้ และเทคนิคด้านการเกษตรปลอดภัย และการพัฒนาธุรกิจของตัวแทนจำหน่ายหลักในประเทศไทย เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในด้านธุรกิจ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการให้บริการแก่ผู้บริโภค และสามารถให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้บริโภค ได้อย่างถูกต้อง โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน และประธานที่ปรึกษา บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ฯ ร่วมเปิดการสัมมนาและให้โอวาสแก่สมาชิก และ มี ดร.วรชาติ ดุลยเสถียร นักวิชาการ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อุปนายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ผู้วิจัยและควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรนุชฟอร์ไลฟ์ มาบรรยายให้ความรู้เจาะลึก ในการใช้สินค้าเกษตรนุชฟอร์ไลฟ์อย่างถูกต้อง โดยตัวแทนจำหน่าย และโมบายช็อปที่เข้าร่วมสัมมนา ได้ความรู้และประโยชน์ เป็นอย่างมากสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด และประยุกต์ใช้สินค้าได้อย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนในการทำการเกษตร รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศอีกด้วย  

Read More »
Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery