Home » กิจกรรม » นุชฟอร์ไลฟ์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมลูกค้านาข้าวจังหวัดพิษณุโลก
S__614422

นุชฟอร์ไลฟ์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมลูกค้านาข้าวจังหวัดพิษณุโลก

นุชฟอร์ไลฟ์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมลูกค้าที่บ้านคลองขอน หมู่3 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2562 ได้พบกับคุณจันทร์แรม ชูใจเกิด  ลูกค้าประจำของบริษัทนุชฟอร์ไลฟ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลฟ์มานานกว่า 8 ปี ซึ่งประกอบอาชีพทำนา และประสบความสำเร็จกับการทำนาข้าว ในครั้งนี้ได้ให้เทคนิคหลายๆอย่างในการทำนาข้าวฝากเป็นความรู้กับเกษตรกรท่านอื่น ทีมงานนุชฟอร์ไลฟ์ขอขอบคุณคุณจันทร์แรม ชูใจเกิด เป็นอย่างมาก ที่แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับทีมงานเราและเราก็จะแบ่งปันประสบการณ์นี้ให้แก่เกษตรทุกท่านค่ะ. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของบริษัทนุชฟอร์ไลฟ์ฯ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยไร้สารตกค้าง ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต คุณภาพไม่เปลี่ยนแปลงอยู่คู่เกษตรกรไทยมากว่า 10 ปี

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery