Home » Tag Archives: นุชฟอร์ไลฟ์ (page 3)

Tag Archives: นุชฟอร์ไลฟ์

โบชัวร์สินค้านุชฟอร์ไลฟ์

vs190717-026

 

Read More »

ภาพผู้ใช้เกษตรนุชฟอร์ไลฟ์กับไม้ผล

30-03-60-5

คำการันตีจากผู้ใช้ไม้ผล                

Read More »

ผลิตภัณฑ์เกษตรนุชฟอร์ไลฟ์

vs190717-026

ผลิตภัณฑ์เกษตรนุชฟอร์ไลฟ์ ของเราจะไปช่วยบำรุงรากลำต้นใบ กระตุ้นการติดดอกผลให้เพิ่มขึ้น ป้องกันเชื้อรา เสริมจากการใส่ปุ๋ยทางดินคะ ใช้เพียง 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด   -นุชฟอร์ไลฟ์ 1 ช่วยบำรุงเกี่ยวกับราก ต้น ใบ และช่วยสร้างเสริมการแตกกอ ขยายผล ขั้วเหนียว แท่งดอก ช่วยให้ดูดซึมปุ๋ยได้ดี     -นุชฟอร์ไลฟ์ 2 ช่วยบำรุงดอก-ผล แทงช่อ เพิ่มน้ำหนัก สี รสชาติ เพิ่มผลผลิต เพิ่มแป้ง บำรุงท้อง และได้ผลผลิตสูงขึ้นต่อไร่     - นุชฟอร์ไลฟ์ 8(เคียร่า) ช่วยสร้างเสริมความแข็งแรงให้แก่ต้นพืช จึงทำให้พืชไม่เป็นโรคต่างๆได้ง่าย ต้านร้อนหนาว ช่วยกันการชะงักของพืช     - นุชฟอร์ไลฟ์ 108(คลุกปุ๋ย) ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ย ปรับโครงสร้างดิน ทำให้ดินร่วนซุย ช่วยให้ปุ๋ยละลายช้า ช่วยลดการแตกของผล   - นุชฟอร์ไลฟ์ 9 จะเป็นตัวต้านเชื้อราแบคทีเรีย ...

Read More »

ป้ายธงไวนิล

vs190717-007

 

Read More »

มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดี งานพิธีบวงสรวงพระพิรุณ งานไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

049

งานพิธีบวงสรวงพระพิรุณ งานไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 โดยนางสาวกัญญาวีร์ เณรตาก้อง เป็นตัวแทนคุณธัญพร แดงรอด ประธานบริษัทนุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดี ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

Read More »

เยี่ยมเยี่ยนสมาชิกและชมแปลงกะหล่ำดอก จ.ราชบุรี

040

วันที่ 6 เมษายน 2560 ประธานกรรมการ บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณธัญพร แดงรอด ออกลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนสมาชิกตัวแทน และชมแปลงกะหล่ำดอก ของคุณนก อ.เมือง จ.ราชบุรี หลังจากใช้สินค้าเกษตรนุชฟอร์ไลฟ์ต่อเนื่องมามากกว่า 2 ปี แล้วได้ผลผลิตดีมาโดยตลอด ลดปัญหาการเกิดโรคพืช ต้นสวย ดอกสมบูรณ์ ได้น้ำหนัก แม้สภาพอากาศจะร้อนอบอ้าว ได้ราคาดี จึงประทับใจที่ใช้แล้วประหยัด ลดต้นทุนลงได้เยอะ จึงได้แนะนำ สินค้าเกษตรนุชฟอร์ไลฟ์ให้คนในพื้นที่ได้ใช้ด้วย เพื่อจะได้ผลผลิตดีเหมือนกัน โดยมีคุณนิด(พิรีสิริ กัญจนคิรีวงศ์) โมบายช็อป อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

Read More »

นุชฟอร์ไฟล์จัดสัมมาความรู้เกษตรปลอดภัย และการพัฒนาธุรกิจตัวแทนฯ สู่ความเป็นเลิศ

ปก2

บริษัท นุชฟอรไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยคุณธัญพร แดงรอด ประธานกรรมการฯ จัดสัมมนาความรู้ และเทคนิคด้านการเกษตรปลอดภัย และการพัฒนาธุรกิจของตัวแทนจำหน่ายหลักในประเทศไทย เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในด้านธุรกิจ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการให้บริการแก่ผู้บริโภค และสามารถให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้บริโภค ได้อย่างถูกต้อง โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน และประธานที่ปรึกษา บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ฯ ร่วมเปิดการสัมมนาและให้โอวาสแก่สมาชิก และ มี ดร.วรชาติ ดุลยเสถียร นักวิชาการ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อุปนายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร ผู้วิจัยและควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรนุชฟอร์ไลฟ์ มาบรรยายให้ความรู้เจาะลึก ในการใช้สินค้าเกษตรนุชฟอร์ไลฟ์อย่างถูกต้อง โดยตัวแทนจำหน่าย และโมบายช็อปที่เข้าร่วมสัมมนา ได้ความรู้และประโยชน์ เป็นอย่างมากสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด และประยุกต์ใช้สินค้าได้อย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนในการทำการเกษตร รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศอีกด้วย  

Read More »

ร่วมจับฉลากของขวัญปีใหม่ และเรียนการขายออนไลน์

091

บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนว จำกัด และสมาชิก ร่วมพูดคุยจับฉลากของขวัญเนื่องในงานปีใหม่ และเรียนการขายออนไลน์ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์อินเตอเนชั่นแนล จำกัด

Read More »

คณะอาจารย์ และสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ร่วมแสดงความยินดี วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฯ คุณธัญพร แดงรอด

234

ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก คณะอาจารย์ และสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง สมาคมกร่างอีสาน และเพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนจ่านกร้อง และผู้บริหารนุชฟอร์ไลฟ์ฯ ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ ห้องอรัญญิกา โรงแรมอมรินทร์ลากูน พิษณุโลก แสดงความยินดีในโอกาสที่ คุณธัญพร แดงรอด ประธานกรรมการ บริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ในโอกาสนี้ผู้มาร่วมงานยังได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีให้กับ คุณธัญพร แดงรอด ด้วย

Read More »

ร่วมโชว์ศิลปะมวยไทย “ศึกวันมวยไทยเทิดพระเกียรติ พระเจ้าเสือ”

038

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงยิมเนเซียม 2500 ที่นั่ง สนามกีฬากลาง จ.พิษณุโลก ประธานบริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ร่วมเป็นเกียรติ โชว์ศิลปะมวยไทย ป้องกันตัว และร่วมชมการแข่งขันชกมวย ”ศึกวันมวยไทยเทิดพระเกียรติ พระเจ้าเสือ” เนื่องในวันมวยไทย

Read More »

ไบโออีพลัส เอ็นไซม์บำบัด

bioeplus

Read More »
Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery