Home » ผลิตภัณฑ์ » ผลิตภัณฑ์เกษตรนุชฟอร์ไลฟ์
vs190717-026

ผลิตภัณฑ์เกษตรนุชฟอร์ไลฟ์

ผลิตภัณฑ์เกษตรนุชฟอร์ไลฟ์ ของเราจะไปช่วยบำรุงรากลำต้นใบ
กระตุ้นการติดดอกผลให้เพิ่มขึ้น ป้องกันเชื้อรา เสริมจากการใส่ปุ๋ยทางดินคะ
ใช้เพียง 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด

 

-นุชฟอร์ไลฟ์ 1 ช่วยบำรุงเกี่ยวกับราก ต้น ใบ
และช่วยสร้างเสริมการแตกกอ ขยายผล ขั้วเหนียว แท่งดอก ช่วยให้ดูดซึมปุ๋ยได้ดี

 

 

-นุชฟอร์ไลฟ์ 2 ช่วยบำรุงดอก-ผล แทงช่อ เพิ่มน้ำหนัก
สี รสชาติ เพิ่มผลผลิต เพิ่มแป้ง บำรุงท้อง และได้ผลผลิตสูงขึ้นต่อไร่

 

 

- นุชฟอร์ไลฟ์ 8(เคียร่า) ช่วยสร้างเสริมความแข็งแรงให้แก่ต้นพืช
จึงทำให้พืชไม่เป็นโรคต่างๆได้ง่าย ต้านร้อนหนาว ช่วยกันการชะงักของพืช

 

 

- นุชฟอร์ไลฟ์ 108(คลุกปุ๋ย) ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ย ปรับโครงสร้างดิน
ทำให้ดินร่วนซุย ช่วยให้ปุ๋ยละลายช้า ช่วยลดการแตกของผล

 

- นุชฟอร์ไลฟ์ 9 จะเป็นตัวต้านเชื้อราแบคทีเรีย แบบดูดซึมได้เร็ว
เพิ่มประสิทธิภาพมากกว่าตัวธรรมดา เหมาะสำหรับเป็นโรคแล้ว

Top 10 Best Sellers in Clothing for 2017 Top 10 Best Sellers in Clothing Best Sellers in Clothing
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books
Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery